Dwie oferty w ważnym przetargu drogowym. Tańszą złożył Strabag

W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej ruchu przyspieszonego oferty złożyły Eurovia Polska i Strabag Infrastruktura Południe. Tańsza należy do tego ostatniego.
Source: WNP