Coraz bliżej do budowy kolejnego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy

GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17, od węzła Ząbki do węzła Zakręt.
Source: WNP