Jest zielone światło dla budowy ważnej obwodnicy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz. Aneks zakłada, że fragment tej trasy – będący obwodnicą Brzeska – powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego.
Source: WNP