Sześciu chętnych do projektowania obwodnicy Koszalina

Sześć ofert wpłynęło do szczecińskiego oddziału GDDKiA na zaprojektowanie od nowa blisko 8 km obwodnicy Koszalina i Sianowa. To odcinek budowanej S6, na którym wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając prowadzenie robót zgodnie z pierwotnym projektem.
Source: WNP